لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
0513 8476976
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

گواهی نامه های SSL

توجه :: این گواهینامه ها فقط با دامنه های بین المللی ارائه می شود.

PositiveSSL

76000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند : comodo
 • تعداد نصب : تک دامنه
 • نوع رمزنگاری : 40 تا 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه : positivessl
 • نوع گواهی نامه : گواهی ثابت
 • ضمانت : 10,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی

RapidSSL

84000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند : geotrust
 • تعداد نصب : تک دامنه
 • نوع رمزنگاری : 40 تا 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه :
 • نوع گواهی نامه : گواهی ثابت
 • ضمانت : 10,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی

EssentialSSL

195000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند : comodo
 • تعداد نصب : تک دامنه
 • نوع رمزنگاری : 40 تا 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه :
 • نوع گواهی نامه : گواهی ثابت
 • ضمانت : 10,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی

SSl123

245000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند :
 • تعداد نصب : تک دامنه
 • نوع رمزنگاری : 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه :
 • نوع گواهی نامه : گواهی داینامیک
 • ضمانت : 500,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی

QuickSSL Premium

345000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند :
 • تعداد نصب : تک دامنه
 • نوع رمزنگاری : 40 تا 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه :
 • نوع گواهی نامه : گواهی داینامیک
 • ضمانت : 500,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی

PositiveSSL Wildcard

570000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند : comodo
 • تعداد نصب : چند دامنه
 • نوع رمزنگاری : 40 تا 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه : positivessl
 • نوع گواهی نامه : گواهی ثابت
 • ضمانت : 10,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی

RapidSSL Wildcard

845000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند : geotrust
 • تعداد نصب : چند دامنه
 • نوع رمزنگاری : 40 تا 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه :
 • نوع گواهی نامه : گواهی ثابت
 • ضمانت : 5,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی

EssentialSSL Wildcard

595000 تومان
آماده سازی 5 تا 15 دقیقه
 •  نام برند : comodo
 • تعداد نصب : چند دامنه
 • نوع رمزنگاری : 40 تا 256 بیت
 • طول کلید : 2048 بیت
 • علامت گواهی نامه :
 • نوع گواهی نامه : گواهی ثابت
 • ضمانت : 10,000 دلار
 • پشتیبانی از موبایل : بلی