8476976 0513
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

ستاد نماز جمعه شهرستان فردوس