8476976 0513
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

نمایندگی درصدی

 • Slab4 / حداقل 900 هزار تومان
 • 30
 • 15%
 • 40%
 • Slab3 / حداقل 400 هزار تومان
 • 15
 • 10%
 • 30%
 • Slab2 / حداقل 200 هزار تومان
 • 7
 • 7%
 • 20%
 • Slab1 / حداقل 70 هزار تومان
 • 3
 • 5%
 • 10%
 •   میزان فروش در شش ماه
 •    حداقل سرویس فعال
 • تخفیف ویژه ی سرورهای مجازی اختصاصی
 • تخفیف ویژه ی سرویس های میزبانی اشتراکی

محاسبه ی درصد تخفیف توسط سیستم و با در نظر گرفتن میزان خرید شما در شش ماه اخیر و تعداد سرویس فعالی که در حال حاضر نزد مشهدهاست دارید محاسبه می گردد.
اهدای نمایندگی درصدی و امکان استفاده ازسیستم تخفیف برای کلیه ی مشتریان مشهدهاست فعال و قابل استفاده می باشد و شما می توانید با مراجعه به اینجا از تخفیف ویژه ی مشهدهاست در خرید های آتی برای خود یا سایر دوستانتان استفاده نمایید.
نحوه ی استفاده از سیستم تخفیف به این صورت است که شما با ورود به پورتال پشتیبانی و مراجعه به صفحه ی “کوپن تخفیف” می توانید حداکثر به میزان تخفیفی که سیستم برای شما مشخص می کند و به تعداد دفعات  نامحدود، کوپن تخفیف بی نام صادر و در خرید های بعدی خود و یا سایر دوستانتان هنگام صدور صورتحساب با وارد کردن مشخصات کوپن از تخفیف در خرید برخوردار شوید.
برای مثال، مبلغ قابل پرداخت جهت سفارش سرویس 15000 تومانی  مشتری  با کوپن 30% ، مبلغ  10500 تومان خواهد بود.

توجه: کوپن ها یک بار مصرف می باشند و در صورت نیاز به استفاده ی مجدد، می توانید بدون هیچ محدودیتی کوپن جدید صادر نمایید! توجه نمایید که تخفیف ها شامل تمدید سرویس، ثبت دومین و اکانت های رسلری نمی باشد.
شما می توانید برای استفاده از تخفیف بیشتر برای  شروع کار، پیش خرید کنید و حساب پس اندازی نزد ما ایجاد نمایید. مزیت این روش نسبت به خرید اکانت نمایندگی بصورت مستقل این است که شما میتوانید درصورت تمایل برای پشتیبانی از مشتریان خود از تیم ما استفاده کرده که در امر پاسخ گویی به مشتریان شما سریعتر صورت گرفته و به شما کمک می شود و نیازی به تخصص و آشنایی به سرویس ها نمیباشد. همچنین هیچگاه متضرر نخواهید شد و اعتبار باقیمانده شما قابل بازگشت خواهد بود. برای همکاری بدین شکل ، شرایط و ویژگی خاصی وجود ندارد و همه می توانند از این سیستم استفاده کنند. درصورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.