8476976 0513
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

بایگانی برچسب: s

سرویس های پنل پیامک – پیام کوتاه

 سرویس های پنل پیامک

پنل سازمانی
 • پنل سازمانی
 •   95000 تومان / دائمی
 • دارای تنهایک خط اختصاصی 14رقمی از اپراتورهای (50001،50002 ،50004 ،50005 ، 50009)
 • دارای یک خط اختصاصی 14رقمی از اپراتور 1000
 • دارای 3عدد خط عمومی عادی
 • دارای 2عدد خط عمومی خدماتی
 • تعرفه  برابر با 120 ریال
 • تعرفه  برابر با  138 ریال
 • تعرفه برابر با 120 ریال
 • تعرفه برابر با 102 ریال
 • تعرفه برابر با 108 ریال
 • تعرفه  برابر با  108 ریال
 • تعرفه  برابر با 112.5 ریال
 • تعرفه برابر با 144 ریال
 • تعرفه برابر با 120 ریال
 • تعرفه برابر با 180 ریال
 • تعرفه برابر با 102 ریال
 • 95000 تومان
پنل شرکتی
 • پنل شرکتی
 •   45000 تومان / دائمی
 • دارای تنهایک خط اختصاصی 14رقمی از اپراتورهای (50001،50002 ،50004 ،50005 ، 50009)
 • دارای یک خط اختصاصی 14رقمی از اپراتور 1000
 • دارای 3عدد خط عمومی عادی
 • دارای 1عدد خط عمومی خدماتی
 • تعرفه برابر با 135 ریال
 • تعرفه  برابر با 143.75 ریال
 • تعرفه برابر با 125 ریال
 • تعرفه برابر با 106.25 ریال
 • تعرفه برابر با 112.5 ریال
 • تعرفه  برابر با  112.5 ریال
 • تعرفه  برابر با 112.5 ریال
 • تعرفه  برابر با 150 ریال
 • تعرفه برابر با 125 ریال
 • تعرفه برابر با 180.75 ریال
 • تعرفه   برابر با  106.25 ریال
 • 45000 تومان
پنل شخصی
 • پنل شخصی
 •   25000 تومان / دائمی
 • دارای تنهایک خط اختصاصی 14رقمی از اپراتورهای (50001،50002 ،50004 ،50005 ، 50009)
 • دارای یک خط اختصاصی 14رقمی از اپراتور 1000
 • دارای 3عدد خط عمومی عادی
 • تعرفه برابر با 135 ریال
 • تعرفه  برابر با 155 ریال
 • تعرفه برابر با 135 ریال
 • تعرفه برابر با 114.75 ریال
 • تعرفه برابر با 121.5 ریال
 • تعرفه  برابر با 121.5 ریال
 • تعرفه  برابر با 121.5 ریال
 • تعرفه   برابر با 114.75 ریال
 • 25000 تومان
پنل رایگان
 •   پنل رایگان
 •   رایگان  / دائمی
 • دارای 3عدد خط عمومی عادی
 • تعرفه برابر با 150  ریال
 • تعرفه  برابر با 127.5 ریال
 • رایگان
  بسته ها
 •   بسته ها
 •   قیمت
 •   خط اختصاصی
 •   خط اختصاصی
 •   خط عمومی عادی
 •   خط عمومی خدماتی
 • امکان ارسال به بلک لیست
 • امکان خرید خط اختصاصی و افزودن به پنل
 • پشتیبانی 24ساعته
  پشتیبانی از زبان های برنامه نویسی
 • گزارش ارسال و دریافت دقیق و مشخص
 •    ارسال سریع
 • ارسال دکل های BTS ایرانسل
 • ارسال منطقه ای ایرانسل
 • ارسال منطقه ای کشوری
 • ارسال کد پستی از روی نقشه
 • ارسال محله ای به تفکیک نام محله
 • ارسال از فایل اکسل و متنی
 • ارسال از دفترچه تلفن مخاطبین
 • ارسال شماره همراه اول با تقسیمات کشوری
 • ارسال از روی نقشه
 • استفاده از پیام پیش فرض
 • ارسال پیام صوتی
 • سیستم ارسال ایمیل
 • ارسال از سیمکارت
 • خدمات وب سرویس ، افزونه ها
 • ارسال از بانک اصناف و مشاغل به تفکیک استان
 • پاسخگوی خودکار ، منشی عضویت
 • ارسال نظیر به نظیر
 • ارسال کلمات کلیدی
 • مسابقه ، نظرسنجی
 • امکان اضافه نمودن همکار (کاربراضافه)
 •    ارسال از خط 1000
 •    ارسال از خط 2000
 •    ارسال از خط 3000
 • ارسال از خطوط 50009 , 50001
 • ارسال از خطوط 50005 , 50002
 • ارسال از خطوط 50004
 • ارسال ازخطوط ثابت 026 و 021
 • ارسال از سیمکارت
 • ارسال ایمیل
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال از دکل BTS ایرانسل
 • قیمت

و در انتها سرویس های پنل پیامک خاص ، ویژه پنل نمایندگی

امکانات پنل نمایندگی

دارای تعداد نامحدود خط اختصاصی 14رقمی از اپراتور 5001
دارای 3عدد خط عمومی عادی ، 2عدد خط عمومی خدماتی
دارای خط ارسال از سیمکارت
پشتیبانی 24ساعته
پنل اختصاصی نمایندگی
مدیریت کامل کاربران زیرمجموعه
امکان قیمت گذاری پیامک و خطوط
بهمراه امکانات کامل پنل پیام کوتاه

قیمت های پنل نمایندگی

ارسال از خطوط 1000 برابر با 110 ریال
ارسال از خطوط 2000 برابر با 126.5 ریال
ارسال از خطوط 3000 برابر با 110 ریال
ارسال از خطوط 50009 , 50001 برابر با 93.5 ریال
ارسال از خطوط 50005 , 50002 برابر با 99 ریال
ارسال از خطوط 50004 برابر با 99 ریال
ارسال ازخطوط ثابت 026 و 021 برابر با 99 ریال
ارسال از دکل BTS ایرانسل برابر با 93.5 ریال
ارسال از سیمکارت برابر با 132 ریال
ارسال ایمیل برابر با 110 ریال
ارسال پیام صوتی برابر با 160.50 ریال