8476976 0513
پاسخگویی تلفنی از ساعت 8.30 الی 21.30
8476976 0513

OpenVZ و KVM, نمایندگی سرورهای مجازی با تکنولوژی ویندوز, لینوکس

VR-mini

97,500 تومان/ماهیانه
 • ميزان فضا 35 گیگابایت
 • * پهناي باند برای فروش نامحدود
 • تعداد VPS و تعداد آی پی 3
 • حافظه اختصاصی 1 گیگابایت
 • پنل مدیریت برای VPS بلی
 •  ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen بلی
 • امکان ایجاد سرور های لینوکس و ویندوز بلی

VR1

227,500 تومان/ماهیانه
 • ميزان فضا 125 گیگابایت
 • * پهناي باند برای فروش نامحدود
 • تعداد VPS و تعداد آی پی 5
 • حافظه اختصاصی 4 گیگابایت
 • پنل مدیریت برای VPS بلی
 •  ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen بلی
 • امکان ایجاد سرور های لینوکس و ویندوز بلی

VR2

422,500 تومان/ماهیانه
 • ميزان فضا 250 گیگابایت
 • * پهناي باند برای فروش نامحدود
 • تعداد VPS و تعداد آی پی 10
 • حافظه اختصاصی 8 گیگابایت
 • پنل مدیریت برای VPS بلی
 •  ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen بلی
 • امکان ایجاد سرور های لینوکس و ویندوز بلی

VR3

617,500 تومان/ماهیانه
 • ميزان فضا 375 گیگابایت
 • * پهناي باند برای فروش نامحدود
 • تعداد VPS و تعداد آی پی 20
 • حافظه اختصاصی 12 گیگابایت
 • پنل مدیریت برای VPS بلی
 •  ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen بلی
 • امکان ایجاد سرور های لینوکس و ویندوز بلی

VR4

1,202,500 تومان/ماهیانه
 • ميزان فضا 750 گیگابایت
 • * پهناي باند برای فروش نامحدود
 • تعداد VPS و تعداد آی پی 30
 • حافظه اختصاصی 24 گیگابایت
 • پنل مدیریت برای VPS بلی
 •  ایجاد سرور های OpenVZ, KVM, Xen بلی
 • امکان ایجاد سرور های لینوکس و ویندوز بلی

* حداکثر استفاده مجاز از مصرف پهنای باند برای یک سرور مجازی با 1گیگابایت حافظه معادل با 500 گیگابایت میباشد و در صورت گذر از این حد، مشتمل بر هزینه میباشد.