تغییر مالکیت IR

تغییر مالکیت دامنه IR ارائه خدمات انتقال دامنه ir از یک شخص به شخص دیگر کارگزار رسمی ایرنیک nic.ir پشتیبانی سریع و پاسخگو حین فرایند انتقال امکان پرداخت مستقیم هزینه تغییر صاحب امتیاز دامنه ir توضیحات بیشتر قیمت دامنه ها پنل مدیریت دامنه پس از انتقال دامنه به شناسه خودتان در ایرنیک، با تنظیم رابط اداری و … ادامه خواندن تغییر مالکیت IR